Novinky

Home / Novinky

Aktuálně volná místa / Odborný rada – projektový/á manažer/ka, Sekce řízení OPŽP

Aktuálně volná místa / Odborný rada – projektový/á manažer/ka, Sekce řízení OPŽP 07.12.2017 / Aktuálně volná místa | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada - projektový/á manažer/ka v Sekci řízení OPŽP. Nabídka platí do 22. prosince 2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru ... Zdroj: SFŽP - Články
Read More

Aktuality / Poslední letošní Priorita poradí, jak žít lépe a levněji s našimi dotacemi

Aktuality / Poslední letošní Priorita poradí, jak žít lépe a levněji s našimi dotacemi 07.12.2017 / aktualita | Přemýšlíte o rekonstrukci domu, nebo o stavbě nového? Pokud ano, věnujte pozornost článku o programu Nová zelená úsporám. Dočtete se, že můžete získat až stovky tisíc korun na stavbu s nízkou energetickou náročností a že podporujeme i úsporná opatření na již stojících domech. Pokud zateplíte či vyměníte okna, můžete dostat desítky tisíc korun. Nezateplují pouze jednotliví majitelé, ale i obce. Do vylepšení veřejných budov dávají miliony, dotace jim pomáhají šetřit obecní rozpočty. Aktuálně Ministerstvo životního prostředí rozdělilo na konkr ... Zdroj: SFŽP - Články
Read More

Aktuálně volná místa / Odborný rada – koordinátor/ka v Odboru TA/NSA , Oddělení koordinaceTA/NSA

Aktuálně volná místa / Odborný rada – koordinátor/ka v Odboru TA/NSA , Oddělení koordinaceTA/NSA 05.12.2017 / Aktuálně volná místa | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent nebo rada - mzdová/ý účetní v Odboru řízení lidských zdrojů, Oddělení mzdové účtárny. Nabídka platí do 31. prosince 2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru ... Zdroj: SFŽP - Články
Read More

Aktuality / Obce, školy a úřady ušetří statisíce korun. S energetickými úsporami jim pomohou dotace

Aktuality / Obce, školy a úřady ušetří statisíce korun. S energetickými úsporami jim pomohou dotace 27.11.2017 / aktualita | Zateplení budov, výměna oken a další technická opatření ušetří peníze obcím a úřadům. Za energie nebudou platit tolik jako dříve a budovy v jejich správě dostanou nové fasády. Ministerstvo životního prostředí schválilo podporu 47 projektům z Operačního programu Životní prostředí ve výši 139 milionů korun. Peníze z Evropské unie tak pomohou například ve Svitavách, kde díky projektu ušetří energii při provozu plaveckého bazénu. V Ivančicích zateplí Středisko volného času (dotace 12,6 milionu korun), v Če ... Zdroj: SFŽP - Články
Read More

Archiv nabídky pracovních míst / Referent/ka do Oddělení personalistiky a vzdělávání, Odboru řízení lidských zdrojů – zástup za MD/RD

Archiv nabídky pracovních míst / Referent/ka do Oddělení personalistiky a vzdělávání, Odboru řízení lidských zdrojů – zástup za MD/RD 22.11.2017 / Archiv nabídky pracovních míst | Nabídka platí do 10. prosince 2017. Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS"), výběrové řízení ... Zdroj: SFŽP - Články
Read More

Aktuálně volná místa / Referent/ka do Oddělení personalistiky a vzdělávání, Odboru řízení lidských zdrojů – zástup za MD/RD

Aktuálně volná místa / Referent/ka do Oddělení personalistiky a vzdělávání, Odboru řízení lidských zdrojů – zástup za MD/RD 22.11.2017 / Aktuálně volná místa | Nabídka platí do 10. prosince 2017. Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS"), výběrové řízení ... Zdroj: SFŽP - Články
Read More

Aktuality / Dotace na snížení světelného smogu rozebrány

Aktuality / Dotace na snížení světelného smogu rozebrány 22.11.2017 / aktualita | O dotace na snížení světelného znečištění v obcích ležících na území národních parků je velký zájem, vyčleněné finance byly vyčerpány více jak dva měsíce před stanoveným termínem. Rychle mizí i dotace na kofinancování projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí. Od září letošního roku mohly obce v národních parcích žádat v rámci výzvy č. 15/2017 o finanční podporu na výměnu svítidel veřejného osvětlení nebo například na úpravu či instalaci sloupů a stožárů ve ... Zdroj: SFŽP - Články
Read More

Archiv nabídky pracovních míst / Odborný rada – právník/čka v Odboru právním, Oddělení I.

Archiv nabídky pracovních míst / Odborný rada – právník/čka v Odboru právním, Oddělení I. 21.11.2017 / Archiv nabídky pracovních míst | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - právník/čka v Odboru právním, Oddělení I. Nabídka platí do 6. prosince 2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníPříloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru ... Zdroj: SFŽP - Články
Read More

Archiv nabídky pracovních míst / Finanční manažer/ka v Odboru financování projektů I., Oddělení II. – financování projektů pro kraje B – zástup za MD/RD

Archiv nabídky pracovních míst / Finanční manažer/ka v Odboru financování projektů I., Oddělení II. – financování projektů pro kraje B – zástup za MD/RD 15.11.2017 / Archiv nabídky pracovních míst | Nabídka platí do 1. prosince 2017. Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS"), výběrové řízení ... Zdroj: SFŽP - Články
Read More

Aktuality / Aktualizovali jsme Metodické pokyny SFŽP ČR pro zvýhodněný režim splácení půjček

Aktuality / Aktualizovali jsme Metodické pokyny SFŽP ČR pro zvýhodněný režim splácení půjček 15.11.2017 / aktualita | Cílem úprav pokynů je další zvýšení atraktivity půjček pro žadatele, zejména pro obce a města, ale i ostatní subjekty. V případě ekologické relevance projektu a jeho obecné potřebnosti mohou příjemci získat půjčku na dobu splatnosti přesahující dosavadních 10 let. S účinností od 15. listopadu 2017 jsme pro všechny vyhlášené Výzvy aktualizovali Metodické pokyny pro stanovení úrokové sazby, zvýhodněný režim splácení a uplatnění motivační úrokové bonifikace. Úpra ... Zdroj: SFŽP - Články
Read More