Ostatní dotace

Home / Ostatní dotace

Kotlíková dotace 2017

Příjem žádostí: ANO - probíhá
Dotace: až 127,5 tis Kč

Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech. Ve vybraných krajích bude možno žádat pouze na obnovitelné zdroje energie, tedy na tepelná čerpadla a kotle na biomasu. Kotle na biomasu, tepelná čerpadla mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.

Podporováno:

Tepelné čerpadlo,
Kotel na pevná paliva,
Plynový kondenzační kotel,
Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV, „Mikro“ energetická opatření.

Více informací zde: www.agenergy.cz/kotlikova-dotace/

Nová zelená úsporám

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2021

Lze žádat i zpětně na opatření provedená od 1.1. 2015.

Celková výše podpory se vypočte z plochy zateplovaných konstrukcí stěn, stropu, podlah na terénu, střech a z plochy nových oken a dveří.

V oblasti A v roce 2013 byla průměrná dotace ze všech přijatých žádostí 243 721,-Kč

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Více informací zde: www.agenergy.cz/kotlikova-dotace/

OPŽP