Naše služby

Home / Naše služby

Odborné posudky pro Dešťovku do 10 dnů

Zpracováváme odborné posudky pro dotační titul Dešťovka - do 10 dnů.

Cena posudku:
1. kategorie (zalévání zahrady) - 4.500,-
2. kategorie (zalévaní a splachování) - 6.000,-
3. kategorie (splachování a šedá voda) - 16.000,-

Naše služby - tedy Odborný posudek vč. podání žádosti lze zařadit mezi způsobilé (dotované) náklady.

Nabízíme kompletní administraci

1. zpracujeme odborný posudek vč. autorizace ČKAIT
2. projednáme záměr s příslušným stavebním úřadem
3. vyplníme elektronickou žádost na stránkách SFŽP nebo na krajském pracovišti fondu
4. do 5 dnů od podání elektronické žádosti zašleme písemnou verzi SFŽP

Zde přichází na řadu úhrada našich služeb. První platbou je částka 2.000,- Kč (cena pro kategorii 1.)

5. SFŽP zpravidla do 6 týdnů žadateli oznámí, zda byla žádost úspěšná
6. do 12 měsíců od přijetí žádosti musí žadatel provést navržená opatření dle projektu
7. následně se postaráme o vyplacení dotace (bude potřeba doložit - faktury, předávací protokol, potvrzení o úhradě)

Druhá úhrada, jako odměna za úspěch. Druhá platba ve výši 4.000,- Kč (cena pro kategorii 1.)

Pokračujte na vyplnění kontaktního formuláře. Následně vám bude zaslána Cenová nabídka služeb a obchodní podmínky. Mám zájem o podrobnější informace a nabídku - POPTÁVKA.

*/ Stránka může obsahovat nepřímé citace a informace převzaté ze zdroje https://www.sfzp.cz/ a https://www.dotacedestovka.cz/