fbpx

Úspory vody v průmyslu – 1. výzva

NPO - I. výzva Úspory vody v průmyslu – MPO v rámci Národního plánu obnovy
Podpora pro podniky a firmy s cílem efektivního hospodaření s vodou – Vodní audit
pravnicke-big pravnicke-small
Podpora pro podniky a firmy s cílem efektivního hospodaření s vodou
Tato varianta dotace je určena pro podniky a firmy, budovy a areály ve vlastnictví firem, jejich vlastníkům pak může zaplatit až 40 % výdajů na realizaci opatření efektivního hospodaření s vodou i dešťovou v rámci firem a podniků.
Podpora pro podniky a firmy s dotací 40 % na realizaci

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy spustilo příjem žádostí do výzvy NPO – I. výzva Úspory vody v průmyslu Úspora vody v průmyslu se v souladu se strategickými dokumenty EU zaměřuje i na oblast udržitelného nakládání s vodou s cílem podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře

Základní pravidla dotace – NPO – I. výzva Úspory vody v průmyslu – MPO v rámci Národního plánu obnovy

Tato varianta dotace je určena pro podminky a firmy a jejich budov, jejich vlastníkům pak může zaplatit až 40 % výdajů. Široký spektrum podporovaných opatření s cílem úspory vody.

Příjem žádostí: 12.5. – 30.9.2022 nebo do vyčerpání alokace

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 000 000 Kč a maximální do výše 25 mil Kč.

Míra podpory: 40 % z prokázaných způsobilých výdajů

 

Lokality, umístění: Celá ČR, vč Prahy

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu NPO – I. výzva Úspory vody v průmyslu – MPO v rámci Národního plánu obnovy. Jednotlivé aktivity musí vždy samy o sobě vést k úspoře vody v podniku v místě realizace projektu v minimální výši 5 % nebo 100 m3/rok a jejich úspora musí být doložena vodním auditem.

Naše nabídka…nabídka šlužeb

Vodní audit + Vyřízení dotace

Zpracování Vodního auditu dle Metodiky (níže Ke stažení)

Příprava a podání žádosti – NPO – I. výzva Úspory vody v průmyslu

Doložení žádosti o platbu

Monitorovací zprávy

Kompletní vyřízení na klíč. Tyto služby hrdě provozuje obchodní společnost Climate CZ s.r.o., poskytovatel komplexní péče v oblastech hospodaření s dešťovou vodou, krajinných staveb a vodohospodářské infrastruktury.

Cílem Vodního auditu je pomoci hledat místa úspory vody, úspory odpadních vod a využívání dešťové vody a snižovat rizika ohrožení podniků nedostatkem kvalitní vody. Díky vodnímu auditu budete mít komplexní přehled o hospodaření s vodou v podniku. Budete znát konkrétní návrh několika opatření pro zlepšení hospodaření s vodou vč. finanční náročnosti.
Metodika a vlastní vodní audit je nástrojem pro realizaci a naplňování požadavků ISO normy 46001. Provedením vodního auditu je splněna významná část požadavků vyplývajících z této ISO.
Projekt s vodním auditem bude zvýhodněn při podání žádosti o investiční dotaci na realizaci navržených technologických opatření v programovém období 2021-2027.

Dokumenty ke stažení

 

 

 

Těšíme se na spolupráci. Za tým obchodní společnosti Climate CZ s.r.o., společnosti pro vodu a krajinu.