fbpx

Vodní audit pro podniky

OPPIK - Poradenství – Výzva II Poradenské služby pro MSP
Podpora pro podniky a firmy s cílem efektivního hospodaření s vodou – Vodní audit
pravnicke-big pravnicke-small
Podpora pro podniky a firmy s cílem efektivního hospodaření s vodou
Tato varianta dotace je určena pro podniky a firmy, budovy a areály ve vlastnictví firem, jejich vlastníkům pak může zaplatit až 50 % výdajů na Vodní audit jako analytický dokument. Následně je plánována výzva na realizaci a investice.

Podpora pro podniky a firmy s cílem efektivního hospodaření s vodou

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu OP PIK spustilo příjem žádostí do výzvy Poradenství – Výzva II Poradenské služby pro MSP. Mezi podporované aktivity patří nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti podniků.

Základní pravidla dotace Výzva II Poradenské služby pro MSP – Dešťovka pro firmy

Tato varianta dotace je určena pro rodinné a bytové domy, jejich vlastníkům pak může zaplatit až 50 % výdajů. Částka ale především závisí na tom, jak konkrétně plánujete dešťovou vodu využívat.

Příjem žádostí: 1.3. – 30.6.2021

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a max. do výše 1 mil Kč.

Míra podpory: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

 

Lokality, umístění: Celá ČR, mimo NUTS II Praha

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu OP PIK spustilo příjem žádostí do výzvy Poradenství – Výzva II Poradenské služby pro MSP. Mezi podporované aktivity patří nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti podniků.

Naše nabídka…nabídka šlužeb

Vodní audit + Vyřízení dotace

Zpracování Vodního auditu dle Metodiky (níže Ke stažení)

Příprava a podání žádosti – OPPIK Poradenství (níže Ke stažení)

Doložení žádosti o platbu

Monitorovací zprávy

Kompletní vyřízení na klíč. Tyto služby hrdě provozuje obchodní společnost Climate CZ s.r.o., poskytovatel komplexní péče v oblastech hospodaření s dešťovou vodou, krajinných staveb a vodohospodářské infrastruktury.

Cílem Vodního auditu je pomoci hledat místa úspory vody a snižovat rizika ohrožení podniků nedostatkem kvalitní vody. Navržená opatření v definovaných oblastech by měla být reálná. Díky vodnímu auditu budete mít komplexní přehled o hospodaření s vodou v podniku za poslední 3 roky. Budete znát konkrétní návrh opatření pro zlepšení hospodaření s vodou vč. finanční náročnosti. Metodika a vlastní vodní audit je nástrojem pro realizaci a naplňování požadavků ISO normy 46001. Provedením vodního auditu je splněna významná část požadavků vyplývajících z této ISO.
Subjekt s vodním auditem bude zvýhodněn při podání žádosti o investiční dotaci na realizaci navržených technologických opatření v programovém období 2021-2027.

Dokumenty ke stažení

 

 

 

Těšíme se na spolupráci. Za tým obchodní společnosti Climate CZ s.r.o., společnosti pro vodu a krajinu.