fbpx

Jak na vyřízení dotace

1.
Poptávka
Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, urychlíte tak vyřízení. Případně nás kontaktujte přes email či telefon

 

Kontaktní formulář

telefon +420 214 214 722
email eshop@destovka.eu
2.
Vstupní email

Bude vám zaslán vstupní email s přílohami (PDF), spolu se zněním Pravidel programu. Objednávku a další přílohy nám můžete odeslat emailem zpět a zahájíme tak spolupráci.

Vstupní dotazník Plná moc Závazná objednávka k podpisu Prohlášení spoluvlastníků*
*Zasíláte pouze pokud předmětný dům vlastní více osob

V dalším kroku vás osloví náš projektant a zašle vám slepou katastrální mapu společně se vzorem. Dle vzoru doplníte jednotlivé prvky systému do mapy. Dle vašich přání bude následně zpracován odborný posudek.

3.
Odborný posudek

Do 30 dní od objednávky. S našimi projektanty můžete řešit technické podrobnosti. Rádi pomohou a poradí. Jakmile bude posudek vypracován, bude vám zaslán ke finální podobě ke kontrole. Případné změny budete řešit s projektantem. Obdržíte v PDF vč. autorizace ČKAI. Po odsouhlasení posudku bude podána žádost.

4.
Podání žádosti

Po odsouhlasení Odborného posudku z vaší strany, pro Vás vyplníme a odešleme žádost o dotaci na poskytovatele SFŽP. Poté co poskytovatel přijme žádost, postoupí ji na kontrolu formální i věcné správnosti. Případné nedostatky za Vás řešíme a dohlížíme na akceptaci žádosti.

5.
Akceptace žádosti

Až bude oznámena akceptace žádosti, sláva, ihned vás budeme informovat. Nastává V příloze informačního emailu bude akceptace žádosti, instruktážní list, faktura, posudek a podaná žádost. Od akceptace žádosti máte 1 rok na realizaci u stávajících staveb (stavby zkolaudování do 27. 4. 2017 včetně). Pro novostavby je tato lhůta 2 roky (stavby zkolaudované 28. 4. 2017 a následně). Pokud máte již zrealizováno, zpětně lze uznat 1 rok staré náklady od data podání žádosti.

Realizace
Podání žádosti 1 rok arrow left
Akceptace žádosti 1 rok - stávající stavba 2 roky - novostavba
arrow right
Realizace
6.
Doložení dokončení realizace

Po dokončení realizace nám zašlete podklady s ní spojené:

  • Faktury (spolu s příjmovými účetními doklady, nebo výpisy z bankovního účtu), účtenky, dodací listy, …
  • Soupis provedených prací, dodací list popřípadě předávací protokol
  • Potvrzení o úhradě
  • Doložení, že jste majitelem bankovního účtu, na který má být vyplacena dotace

Následuje Kontrola Doložení dokončení realizace ze strany SFŽP a následné schválení MŽP. Je vystavena Smlouva o poskytnutí podpory

7.
Smlouva o poskytnutí podpory

Zašleme vám smlouvu o poskytnutí podpory pd SFŽP včetně instrukcí jak dále postupovat. Tuto smlouvu podepíšete a zašlete originálem na SFŽP. Ten vám pak zpět zašle smlouvu opatřenou podpisem a oznámí vám až nabyde právní moci. Od nabytí právní moci trvá obvykle 3 týdny, než vám bude vyplacena podpora.

Vystavení smlouvy
Podepsání smlouvy oběma stranami
Nabytí právní moci
Zaslání podpory - výplata prostředků
arrow down arrow down arrow down