fbpx

Velká dešťovka OPŽP

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze obcím, městům, církvím a spolkům, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si k objektům pořídí nádrž na dešťovou vodu. Vodu lze pak využívat pro zalévání veřejné zeleně, zahrad, využít jako užitkovou vodu pro splachování toalet či oplachu.

Program Velká dešťovka je určený obcím, krajům, státním či veřejným organizacím, školám a podobně.
velka-destovka-opzp instituce-small
Program Velká dešťovka je určený obcím, krajům, státním či veřejným organizacím, školám a podobně.
Finance z dotace pak můžou sloužit k vybudování nádrží k zavlažování obecních ploch, chlazení ulic, splachování na úřadech nebo ve školách. Další možností jsou tzv. zelené střechy, zasakovací pásy nebo poldry. Velká dešťovka ale opravdu spadá pouze do správy obcí a určitých institucí. Pro jednotlivce, kteří uvažují nad řešením pro svůj dům, je tu už zmíněná Malá dešťovka.

Finance z dotace pak můžou sloužit k vybudování nádrží k zavlažování obecních ploch, chlazení ulic, splachování na úřadech nebo ve školách. Další možností jsou tzv. zelené střechy, zasakovací pásy nebo poldry. Velká dešťovka ale opravdu spadá pouze do správy obcí a určitých institucí.

1. Akumulace dešťové vody na zálivku (příp. i WC)

Dotace 85 % na pořízení akumulačních nádrží, na zalévání zahrady vč. stavebních prací a rozvodů.

2. Přeměna nepropustných povrchů za propustné

Dotace 85 % na rekonstrukci zpevněných ploch, které neumožňují zasakování dešťové vody.

3. Vsakovací systémy s retenčním prostorem

Dotace 85 % na řešení zasakování dešťové vody, případně k dalšímu využití např. k zálivce zahrady 

4. Ostatní přijatelné projekty

Dotace 85 % plošný vsak, vsakovací průleh, poldry, průleh s rýhou, vsakovací nádrž a další…

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze obcím, městům, církvím a spolkům, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si k objektům pořídí nádrž na dešťovou vodu. Vodu lze pak využívat pro zalévání veřejné zeleně, zahrad, využít jako užitkovou vodu pro splachování toalet či oplachu.

144. výzva OPŽP Velká Dešťovka pro veřejné subjekty

Číslo výzvy
Stav výzvy
V programu je podporováno
Žadatelé
144. výzva OPŽP
Příjem žádostí ukončen (3. 2. 2020 do 11. 1. 2021)
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu.
check Města, obce, spolky, školy, církve a podobně

Příjemci podpory:

Obce a města, Svazky obcí, Spolky (FC, TJ a další), Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, 
Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti.

Naše služby

  • Projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení
  • Podání žádosti do OPŽP, vydání Rozhodnutí o dotaci
  • Organizace výběrového řízení, žádost o platbu
  • Monitorovací zprávy a zprávy o udržitelnosti 5 let

Kompletní administrace

Naše služby lze zařadit do projektu jako způsobilý výdaj a tedy dotace 85 % je i na:​

  • projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • podání žádosti a příprava podkladů
  • administraci a TDS

Kontaktujte nás

Zákaznická linka a podpora
Otevírací doba
Po
08:30 – 17:30
Út
08:30 – 17:30
St
08:30 – 17:30
Čt
08:30 – 17:30
08:30 – 16:30
Provozovatel obchodu

Climate CZ s.r.o. Sídlo: Na Struze 227/1, Praha 1, 110 00 IČ: 07406193, DIČ: CZ07406193

Tento obchod hrdě provozuje obchodní společnost Climate CZ s.r.o., poskytovatel komplexní péče v oblastech hospodaření s dešťovou vodou, krajinných staveb a vodohospodářské infrastruktury.